EHBO


Ieder mens heeft de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan zijn medemens die in nood verkeert.
Tijdens deze cursus leer je dan ook de handelingen kennen die je moet toepassen als er een levensbedreigende situatie ontstaat.
De lesstof wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • benaderen van een slachtoffer
  • stoornissen in het bewustzijn, ademhaling, circulatie
  • reanimatie en AED
  • ernstige bloedingen
  • botbreuken, ontwrichting, kneuzing
  • warmteletsels
  • koudeletsels
  • vergiftigingen
  • elektriciteitsletsels
  • verbandleer