BHV


Iedere werkgever moet zorgen dat er één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener.
Een mooi uitgangspunt is de risico- inventarisatie en evaluatie analyse. Vandaar uit kun je bepalen welke deskundigheid op het gebied van BHV nodig is. Uiteraard is dit per organisatie verschillend.

De opleiding bestaat uit 2 dagen, maar het kan ook in 4 dagdelen worden verdeeld. Ook BHV op maat is mogelijk.

1e dag: Levensreddend handelen

 • 5 belangrijke punten
 • stoornissen in bewustzijn, ademhaling, circulatie
 • reanimatie/ AED (BLS/AED) voor volwassenen
 • verslikking
 • uitwendige wonden
 • shock
 • oogletsels
 • botbreuken, kneuzingen, ontwrichting en wervelletsel
 • brandwonden
 • enkele veelvoorkomende aandoeningen

2e dag: Brandbestrijding en ontruiming

 • brand en de gevaren van brand
 • de taak van de BHVer bij een brand
 • het maken van een melding
 • communicatie en communicatiemiddelen
 • blustechnieken
 • voorbereiding van een ontruiming
 • taak van een BHVer bij een ontruiming
 • nazorg na een incident

De beide dagen worden individueel afgesloten met een theorie en praktijk examen. Als de cursist de beide dagen met goed gevolg heeft afgesloten, dan krijgt men een certificaat.
Deze is 2 jaar geldig.